Nord-Korea: Bombenstimmung beim „irren Kim“!

6. Januar 2016

Der UN-Sicherheitsrat kommt heute Vormittag Ortszeit New York (ca. 17 Uhr MEZ) auf Antrag des japanischen Kanzlers Kishida zu einer Sondersitzung zusammen, die wegen des Wasserstoff-Bombentests der Nord-Koreaner einberufen worden ist.

Neben Japan, den USA, dem UK und Frankreich hat auch China den Test verurteilt. Von russischer Seite habe ich bisher kein Statement gelesen?

Ebensowenig scheint es bisher eine eindeutige Bestätigung des Sachverhaltes dieses Tests zu geben?


ANC: Katalanisches Schattenparlament und provisorische Regierung sollen am 23.04.2015 einseitig die Unabhängigkeit Catalunyas erklären!

3. September 2014

Die ANC (Asamblea Nacional Catalana), die Katalanische Nationalversammlung, ist ein Verein der die treibende Kraft der Separatisten darstellt, es mit seiner Buchhaltung und den Steuern nicht so genau nimmt (die katalanische Krankheit halt!) und im Gegensatz zu seinem hochtrabenden Namen keineswegs für ALLE Katalanen sprechen kann, denn etwa jeder zweite Katalane ist gegen die Trennung von Spanien.

Dieser Verein ist jetzt auch offiziell den entscheidenden Schritt weiter gegangen: Er plant die einseitige Unabhängigkeitserklärung der Katalanen aus eigener Kraft und binnen sieben Monaten. Dazu soll ein Parallelparlament zum spanischen Parlament in Barcelona gebildet werden und dies erlaubt dann die Abtrennung. Das ist magisch, ist reine Zauberei!
Am 23. April 2015, dem Fest des Heiligen Georg, oder San Jordi, dem Tag an dem die Katalanen bisher ihren Scheinheiligen Jordi Pujol i Soley frenetisch feierten, soll es dann endlich soweit sein:
Catalunya startet als unabhängiger Staat außerhalb Spaniens, der EU, der NATO und der UNO. Was soll’s! Brauchen wir alles nicht den Scheiss! So oder so ähnlich denkt sich der ANC die Zukunft schön.
Weil zu einem echten Staatsstreich auch die effektive Kontrolle des Landes gehört, sollen strategische Objekte der Infrastruktur, die Häfen und Flughäfen und die zukünftigen Staatsgrenzen Catalunyas besetzt werden. Ob dazu vorher noch eine eigene (Volks-)Armee gebildet werden muss, das kann wohl angenommen werden?

Warum nur, sind die Separatisten in der Ukraine bisher nicht auf solch geniale und zugleich naheliegende Lösungen gekommen?


CARIBS, who?

30. Mai 2014

Müssen wir uns schon bald wieder an eine neue Abkürzung gewöhnen? Wie zu hören ist, habe Argentinien Interesse daran, den BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika beizutreten?

Südafrika, Indien und Brasilien sollen diesem Wunsch positiv gegenüber stehen, während Russland und China wegen der hohen Verschuldung Argentiniens eher zögernd abwarten.

Dem Polarisierungstrend der letzten Monate folgend, soll sogar über eigene Ratingagenturen und einen BRICS-Währungsfond nachgedacht werden. Trotzdem beeilt man sich zu betonen, dass diese Gedanken nichts mit der akuten US-Sanktionitis gegen Russland zu tun hätten.

Auf dem BRICS-Gipfel im März in Den Haag seien erste Konturen einer gemeinsamen Außenpolitik angedacht worden.
Beim nächsten Gipfel am 15. Juli in Fortaleza, Brasilien sollen mögliche Erweiterungen diskutiert werden.

Alle BRICS-Staaten haben Gemeinsamkeiten. Sie haben eine sich entwickelnde Wirtschaft mit teils beachtlichen Wachstumsraten, wenngleich sich diese abschwächt. Sie haben soziale Probleme und mehr oder weniger Probleme mit dem von den USA dominierten Weltfinanzsystem nach dem WW2.

Die BRICS-Partner wollen ein Finanzsystem, das ihrer wachsenden Bedeutung für die Weltwirtschaft Rechnung trage.
Immerhin seien die BRICS-Staaten über alle Kontinente der Welt verteilt und zählten 3 Milliarden Menschen!

Dieses Potential wolle man gezielt entwickeln und mit existierenden Organisationen wie der SCO und der neuen EEU verknüpfen.

Schwierigkeiten liegen in den doch sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Kulturen der BRICS-Staaten, die wir demnächst vielleicht in CARIBS umtaufen müssen?


Katalonien bereits unabhängig?

23. April 2014

Handschriftlicher Entwurf einer Erklärung, geschrieben mit Bleistift auf dem Hotel-Briefpapier und zerknüllt aufgefunden von der Reinemache-Frau unter dem Kopfkissen eines gelegentlichen Brüssel-Reisenden aus Barcelona:

La declaració unànime del Estat Catalunya.
Quan en el curs dels esdeveniments humans es fa necessari per a un poble dissoldre els vincles polítics que l’han lligat a un altre, i prendre entre les Potències de la terra, el lloc separat i igual al que les Lleis de la Naturalesa i el Déu d’aquesta naturalesa li donen dret, el just respecte a l’opinió de la humanitat exigeix que declari les causes que l’impulsen a la separació.
Sostenim com a evidents per si mateixes les següent veritats, que tots els homes són creats iguals, que són dotats pel seu Creador de certs Drets inalienables, entre els quals hi ha el dret a la Vida, a la Llibertat i a la recerca de la Felicitat. Que per garantir aquests drets, s’institueixen els Governs entre els Homes, els quals obtenen els seus poders legítims del consentiment dels governats, Que quan s’esdevingui que qualsevol Forma de Govern es faci destructora d’aquestes finalitats, és el Dret del Poble reformar-la o abolir-la, i instituir un nou Govern que es fonamenti en els esmentats principis, tot organitzant els seus poders de la forma que segons el seu judici ofereixi les més grans possibilitats d’aconseguir la seva Seguretat i Felicitat. La prudència, és clar, aconsellarà que no es canviïn per motius lleus i transitoris Governs establerts d’antic; i, en efecte, l’experiència ha demostrat que la humanitat està més disposada a patir, mentre els mals siguin tolerables, que a fer justícia abolint les formes a que està acostumada. Però quan una llarga sèrie d’abusos i usurpacions, dirigida invariablement al mateix Objectiu, demostra el designi de sotmetre al poble a un Despotisme absolut, és el seu dret, és el seu deure, derrocar aquest Govern i establir nous Resguards per la seva futura seguretat. Tal ha estat el pacient sofriment d’aquestes Autónomies; i tal és ara la necessitat que les compel·leix a reformar els seus anteriors Sistemes de Govern. La història de l’actual Rei de la Espanya és una història de repetits greuges i usurpacions, encaminats tots ells cap a l’establiment d’una Tirania absoluta sobre aquests Autónomies. Per provar això, sotmetem els Fets al judici d’un món sincer.

S’ha negat a donar Aprovació a Lleis, la majoria de les quals convenients i necessàries per al bé públic.
Ha prohibit als seus Governadors sancionar Lleis que eren d’immediata i urgent importància, tret que se suspengués la seva execució fins a obtenir la seva Aprovació; i estant així suspeses, les ha desatès per complet.
S’ha negat a aprovar altres Lleis per a l’assentament de grans districtes de persones, a menys que aquests renunciessin el dret de Representació a les seves Legislatures, dret inestimable per a ells i formidable només per als tirans.
Ha convocat els cossos legislatius fora dels llocs habituals, incòmodes i distants del dipòsit dels seus Registres Públics, amb l’únic propòsit de fatigar-los fins a obligar-los a convenir amb les seves mesures.
Ha dissolt les Cambres de Representants en diverses ocasions, per haver-se oposat amb fermesa viril a les seves intromissions en els drets del poble.
Un cop dissoltes, s’ha negat durant molt de temps, a que se’n triessin unes altres; per la qual cosa els Poders Legislatius, l’Anihilament dels quals no és possible, han recaigut sobre el Poble, sense limitació per al seu exercici; quedant l’Estat, mentre, exposat a tots el perills d’una invasió exterior i de convulsions internes.
Ha intentat impedir la població d’aquests Estats; obstaculitzant les Lleis de Naturalització dels Estrangers; refusant sancionar-ne altres per promoure la immigració, i endurint les condicions de noves Apropiacions de Terres.
Ha obstruït l’Administració de Justícia, negant-se donar Aprovació a lleis necessàries per a l’establiment dels Poders
Ha fet que els jutges depenguin únicament de la seva Voluntat tan per poder exercir els seus càrrecs, com per la quantitat i pagament dels seus
Ha creat una gran quantitat de Noves Oficines, enviant un eixam de Funcionaris per a assetjar i empobrir el nostre poble.
Ha mantingut entre nosaltres, en temps de pau, Tropes Armades sense el Consentiment de la nostra legislatura.
Ha influït perquè l’autoritat Militar sigui independent de i superior al Poder
S’ha associat amb altres per sotmetre’ns a una jurisdicció aliena a la nostra constitució, i no reconeguda per les nostres lleis; donant el seu Assentiment als seus actes de pretesa legislació:
Per aquarterar grans cossos de tropes armades entre nosaltres:
Per protegir-los, per mitjà d’un judici burlesc, del Càstig pels Assassinats que poguessin cometre entre els habitants d’aquests Estats:
Per suspendre el nostre comerç amb totes les parts del món:
Per imposar-nos impostos sense el nostre consentiment:
Per privar-nos, en molts casos, dels beneficis d’un Judici amb Jurat:
Per transportar-nos Mar enllà per tal de ser jutjats per suposats delictes:
Per abolir el lliure Sistema de Lleis Espanyols en una Província veïna, establint-hi un govern Arbitrari, i estenent els seus Límits per tal de donar un exemple i un instrument adequat per introduir el mateix govern absolut en aquestes Autonomies:
Per suprimir les nostres Cartes Constitutives, abolir les nostres Lleis més valuoses i alterar en la seva essència les Formes dels nostres Governs:
Per suspendre la nostra pròpia Legislatura, i declarar-se investits amb Poders per a legislar per nosaltres en qualsevol cas.
Ha abdicat del seu Govern aquí, declarant-nos fora de la seva Protecció i emprenent una guerra contra nosaltres.
Ha saquejat nostres mars, devastat nostres costes, cremat nostres ciutats i destruït les vides de nostra gent.
En aquests moments, està transportant grans exèrcits de mercenaris estrangers per completar l’obra de mort, desolació i tirania, ja iniciada en circumstàncies de Crueltat i traïdoria que amb prou feines troben paral·lel a les èpoques més bàrbares, i del tot indignes del Cap d’una nació civilitzada.
Ha obligat als nostres Conciutadans fets Presoners en alta Mar a portar Armes contra la seva Pàtria, per convertir-se en els botxins dels seus amics i germans, o morir a les seves Mans.
Ha atiat insurreccions internes entre nosaltres i s’ha esforçat per llançar sobre els habitants de les nostres fronteres als despietats Indis Salvatges, el mètode conegut dels quals de fer la guerra és la destrucció de totes les edats, sexes i condicions.

En cada etapa d’aquestes Opressions, Hem Demanat Reparació en els termes més humils: les Nostres contínues Peticions han estat únicament respostes amb repetits greuges. Un Príncep, el caràcter del qual queda assenyalat per cadascun dels actes que defineixen un Tirà, no és apte per ser el governant d’un Poble lliure.
Tampoc Hem deixat de dirigir-nos als nostres germans Espanyols. Els hem advertit sovint, de les temptatives del seu poder legislatiu per englobar-nos en una jurisdicció injustificable. Els hem recordat les circumstàncies de la nostra emigració i raure on som. Hem apel·lat al seu innat sentit de justícia i magnanimitat, i els hem conjurat, pels vincles del nostre parentesc a repudiar aquestes usurpacions, les quals acabarien per interrompre inevitablement les nostres relacions i correspondència. També ells han estat sords a la veu de la justícia i de la consanguinitat. Hem, doncs, de convenir en la necessitat, d’anunciar la nostra Separació, i considerar-los, com considerem les altres col·lectivitats humanes: Enemics en la Guerra i Amics en la Pau.
Per tant, els Representants del Estat Catalá, convocats en Congrés General, Reunits en Assemblea, apel·lant al Jutge Suprem del món per la rectitud de les nostres intencions, en Nom i per l’Autoritat del bon Poble d’aquestes Autonomies, solemnement fem públic i declarem: Que aquestes Autonomies Unides són, i han de ser per Dret, Estats Lliures i Independents; que queden Absoltes de tota Lleialtat a la Corona d’Espanya, i que tota vinculació política entre elles i l’Estat Espanya queda i ha de quedar totalment dissolta; i que, com Estats Lliures i Independents, tenen ple Poder per declarar la Guerra, concertar la Pau, concertar Aliances, establir el Comerç i efectuar els Actes i Providències a què tenen dret els Estats Independents. I en suport d’aquesta Declaració, amb absoluta confiança en la Protecció de la Divina Providència, hi invertim les nostres Vides, les nostres Fortunes i el nostre sagrat Honor.
A(rtur?) M(as?)

Vermutet wird, dass der Schreiber dieser Zeilen seinen Entwurf verwarf, da er sich nicht mit der von ihm selbst geforderten verfassungsmäßigen Legalität vereinbaren ließ?


USA kaufen Ukraine Wahlen für 50 Millionen Dollar und drohen mit Unterstützung!

23. April 2014

Es wäre doch gelacht, wenn nach der 5-Milliarden-Investitition in die Ausbeutung der Ukraine im letzten Moment noch so etwas lächerliches wie demokratische Anwandlungen des Volkes (F.ck the Ucrainians!) dieses Schnäppchen verhindern könnte?

Also schickt man den Vize-Schurken Obamas nach Kiew mit einem zweckgebundenen 50 Mio-Trinkgeld* in der Tasche um sich „das Rechte Wahlergebnis“ (F.ck the EU!) endgültig zu sichern.

Dann schickt die Macht, die sich weltweit ungefragt einmischt, noch ein paar böse Drohungen über die nahe Grenze zum bösen Putin:
„Zieh‘ deine Truppen ab, denn was auf russischem Boden wo zu stehen hat, das entscheiden wir, the One&Only, the USA (F.ck the Russians and the Rest of the world!). Das wäre beinahe so, als wenn die Russen die USA dazu auffordern würden, ihre Raketenzerstörer aus dem Schwarzen Meer abzuziehen!

Joe Bidens angebliche Beweise (ein Russe, der seit 6 Jahren nicht beim Friseur war!) erinnern stark an Collin Powells UN-Auftritt vor dem Überfall auf den Irak…

–––––
*(bei den günstigen Preisen in Osteuropa sind da vielleicht auch noch ein paar „Zwischenfälle“ drinn‘, die man den Russen in die Stiefel schieben kann?)


UN-Blauhelme statt Blackwater-Söldner in die Ukraine!

7. April 2014

Eine russische Site will aus ukrainischen Geheimdienstquellen erfahren haben, dass Kiew u.A. Söldner der US-Firma Blackwater in den Osten des Landes geschickt habe um die „Russische Revolution“ dort schnell, massiv und wirksam zu beenden.

Keine Ahnung, ob diese Information stimmt!

Sicher dürfte aber sein, dass Extreme aller Lager und Seiten derzeit in der Ukraine ihr Süppchen kochen können und selbst der kleinste Radikale eine beträchtliche Hebelwirkung entfalten kann, wenn er nur im richtigen Moment das Falsche tut!

Das ist ein brandgefährlicher und darum inakzeptabler Zustand, der zum Dauerzustand zu werden droht.

Die russischen Minderheiten im Lande Ukraine werden nach Putin und der Krim als 5. Kolonne wahrgenommen. Sie werden eher ihrer Rechte beraubt, als diese in föderalen Strukturen bestätigt oder gar erweitert zu bekommen. Kiew ist weder legal noch objektiv sondern ein Teil des Problems. Unter solchen Umständen sollten eigentlich keine fairen und freien Wahlen erwartet werden können? Aber der Westen kann es kaum erwarten, seine gepushten Putsch-Zöglinge durch Wahlen legalisiert zu bekommen.

Sollte man in einer solchen Situation nicht an die zeitlich begrenzte Entsendung von UN-Blauhelmen in die Ukraine denken?

Sie sollten beauftrag werden, die kämpfenden Parteien in den verschiedenen Landesteilen voneinander zu trennen und sie sollten freie Wahlen gewährleisten helfen. Kiew könnte sich dann überlegen – ohne dabei parallel direkte Partei in Straßenkämpfen zu sein – wie man die Ukraine föderal gestalten könnte (und müsste!) um die russische Minderheit einzubinden und fair zu behandeln.

Gleichzeitig könnte man den westlichen Scharfmachern, die ständig nach der NATO schreien, die Argumente nehmen…


Brüssel: Obama belügt Öffentlichkeit über Kosovo!

28. März 2014

Bei einer Rede in Brüssel am vergangenen Mittwoch log Obama, dass sich die Balken bogen:

Obama sagte: “And Kosovo only left Serbia after a referendum was organized not outside the boundaries of international law, but in careful cooperation with the United Nations and with Kosovo’s neighbors. None of that even came close to happening in Crimea.”

In der Tat, auch im Kosovo geschah dies nicht im Entferntesten:
Es gab kein Referendum im Kosovo. Es gab keine Kooperation mit Serbien.
Es war eine einseitige USA / NATO-Entscheidung und sonst gar nichts!
–––––
Es ist ja traurig genug, dass der US-Präsident die Fakten nicht kennt, aber dass offenbar niemand seine Redemanuskripte checkt, dass keiner dies für ihn tut ist schlicht unverantwortlich.

Es sei denn, es war Absicht das Auditorium zu belügen?


UN-Vollversammlung erkennt Krim-Referendum nicht an!

27. März 2014

Die UN-Vollversammlung unterstützt mit 100 Pro-, 11 Contra- und 58 Enthaltungsstimmen einen Antrag der illegalen Putschregierung der Ukraine, aber auch Polens, Litauens und Deutschlands das Referendum auf der Krim sowie die folgende  Annexion der Krim durch Russland für ungültig zu erklären.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/L.39